Kustlijn
Logo van FaceBook
$language
schaduw

Biodynamische Cranio Sacraal Therapie

Alles in ons leven drukt zich uit als beweging.

Portret van Dr. William Garner SutherlandIn het menselijk lichaam bewegen alle cellen op subtiele wijze gezamelijk in ritmische golven die door de vloeibare systemen van het lichaam. De studie van deze ritmen begon ongever een honderd jaar geleden door biologen en embryologen, maar speciaal door een osteopathische arts genaamd William Sutherland. Na jaren studie concludeerde Dr. Sutherland dat deze ritmen gegenereerd werden door een levenskracht die in de vloeistoffen vervoerd werd. Hij noemde deze kracht de levensadem ‘ de Breath of Life ‘, en het langzaamste meest stabiele ritme dat daar vanuit ontsproot gaf hij de naam ‘de Primary Respiration‘.
Zoals het oog van orkaan, orienteerd beweging zich rondom een kern van stilte. In het bestuderen van het menselijke embryo. hebben wetenschapppers kunnen observeren dat alle groei en volgens een bepaalde orde verlopende beweging, een relatie heeft tot een centrum van stilte. Rondom deze Stilte begeleidt de ‘Primary Respiration’ kracht, de formatie van het embryo, en werkt continu gedurende ons gehele leven om een evenwichtige balans te behouden, in de structuur en functie van ons lichaam. Als deze primaire respiratie volledig tot uitdrukking kan komen, in balans met anderen belangrijke vloeistof getijden in het lichaam, dan kan een ervaren van Heelzijn en Welzijn zich meer volledig ontvouwen.’( Dr. Michael Shea ).

Gezondheid als een zichzelf helend en inherent veerkrachtig herstelpotentiaal ons lichaaam eigen, is onze oorsprong, ons geboorterecht en essentie. Met die ‘Health‘ in contact te komen gaat waarachtig over thuis komen in wie en wat we zijn ­ het is de ‘perfectie van binnen’. Zodra we onszelf in verbinding kunnen ervaren met deze ‘Gezondheid’ ( ‘Health’ ) als kracht, opent zich een potentie voor verandering en heling van zowel physiek, als ook mentaal­emotioneel lijden, en dat heeft ook klinische implicaties.

We kunnen naar het embryo kijken voor aanknopingspunten over hoe deze gezondheids­kracht zich laat zien, terwijl het embryo als open beschikbaar is, om gekreerd en gevormd te worden door de krachten van dit Gezondheids­fenomeen.
Dezelfde zich organiserende krachten in de vloeibare ruimten, houden niet op in het embryo, zij helen en onderhouden ons lichaam, gedurende ons gehele leven.

Zodra we in verbinding kunnen komen met het vloeibare lichaam, in synchroniciteit met de ‘primaire respiratie’, dan kunnen opnieuw in contact treden met die oorspronkelijke embryologische organizerende krachten .... en met de ‘perfectie van binnen’ ( Michael Kern osteopaat UK ).