Logo van FaceBook
$language
schaduw

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing,  zoals Dr.Peter Levine zijn levenswerk heeft genoemd, is erop gericht om veilige gedoceerde wijze, stapje voor stapje de cliënt te begeleiden en vaardigheden aan te reiken om via een gevoeld zintuigelijk ervaren, de ‘felt ­sense’, de over­geactiveerde of bevroren energie in het systeem, vanuit het lichaam en zenuwstelsel te laten smelten en afvloeien.
De des­organisatie en het verloren zelfregulerend vermogen in het systeem, beweegt zich in de richting van een nieuw evenwicht, gezond zijn, en ervaring van herstelde veerkracht en gevoel van Heelheid.
Dikwijls is het zich ontvouwende trauma proces, ervaren als een transformerende helende reis rakend in meerdere aspecten, en diepten van ons Menszijn.

De desorganisatie en het verloren zelfregulerend vermogen in het systeem, beweegt zich in de richting van een nieuw evenwicht, gezond zijn, en ervaring van herstelde veerkracht en gevoel van Heelheid.
Dikwijls is het zich ontvouwende trauma proces, ervaren als een transformerende helende reis rakend in meerdere aspecten, en diepten van ons Menszijn.

Stress Management & Zelfregulatie vaardigheden

Een gezonde stress­respons en regulatie is in ons dagelijks leven, een voortdurende continue beweeglijke golf van activatie en terug naar ontspanning.Soms iets langere golven en dan weer phasen van rust.We hebben een zekere veerkracht daarin.
Als die golf te plots, te snel, te intens wordt doorbroken ontstaat er een gevoel van overspoeld te worden ....te veel, te snel, te groot, te onverwacht ....en ontsaat er een breuk in de begrensde bandbreedte van de levensstroom.Er ontsaat een aanzuigende traumagraaikolk buiten de voorheen bergensde ruimte.Dit kan ook als gevolg van een doorgaande opbouw van ‘normale dagelijkse levens-, ­gezins- en/of werk stress situaties’,uitmonden in een  onverwacht overspoeld en ontregeld raken,een hyperactivatie of verlamd ( bevroren ) voelen,tot gevolg hebbend. Het lijkt onaangekondigd te verschijnen, omdat we de signalen langer hebben genegeerd, of ontkend. Hart en vatenstelsel, en zenuwstelsel orgaan functies reageren heftig.

In een SE consult :

Luisteren en kijken we natuurlijk voldoende naar een ‘gebeurd verhaal’, de inhoud en impact van een gebeurtenis, maar duiken daar juist niet hals over kop in, want dat heeft client nu reeds overmatig, terugkerend ervaren, om een oplossing te vinden.
Samen met de therapeut wordt eerst een ‘ hier en nu ‘ als positief gevoelde ervaring via het lichaam,zoals bv.ontspanning, warmte, stroming, uitademing ( zucht ) benoemd en gevolgd,of een aanwezig zijn in de stoel, de kamer, en hoe dat door de client wordt ervaren.Een veilig, gedoceerd volgen van een lichamelijke sensatie, om zo een bewustwording van een als positief ervaren brongevoel,meer ruimte te kunnen laten.Een eerste in contact komen,met een antidote energie in positief organiserende betekenis. ( Een tegenovergestelde draaikolk aan de trauma krachten ).
Zo een mogenlijkheid te vinden om uit de aanzuigende kracht van een trauma energie, ruimte te kunnen ervaren.... hier ..nu. Een eerste stap naar een veilige bron.
Vervolgens ontstaat er ruimte om vanuit de client’s ritme, een passende veilige beweging te leren maken, tussen de grens van het geladen traumaveld en een veilige bron van rust, de stoel, of andere beschikbare bronnen.Een veilig pendelen heen en weer, zodat steeds een hapje van het overactieve veld wordt ontnomen,en de lading of druk die in dat veld aanwezig was, stapje voor stapje kan worden ontladen.

Hulpbronnen

Om een polaire positieve tegenkracht op te roepen, ’zich te laten vormeren’ en reorganisatie binnen de diverse systemen, fysiologisch, emotioneel, psychisch en gedragsmatig, hebben we hulpbronnen nodig, die een positieve sensorisch-motorische ‘felt sense’ beleving en ervaren beschikbaar maken, via het lichaam, hart en geest, waardoor de client zich meer veilig, kalmer, meer ontspannen in verbinding met zichzelf, in het hier en nu kan waarnemen en voelen. 
Hulpbronnen van binnen en uit de wereld buiten ons. zoals bv. een warme hand, voet of je billen in de stoel, helpen een verbroken ‘felt sense’ orientatie herstellen, welke rust en een hernieuwd gevoel van basis veilgheid kan oproepen. Het maakt het mogelijk voor de client om uit een geactiveerd, overprikkeld zenuwstelsel, gedoceerd in kleine stapjes, te kunnen terugkeren naar meer rust, welbehagen en ontspanning. Er kan iets van de spannings-lading worden losgelaten. Een herinneren van een warme, empathiese verpleegkundige of arts, of vader moeder en geliefde’s gezicht, na een ongeval of operatie, kan als hulpbron emotie en gevoel raken en daardoor als bevrijdend worden ervaren. Ook hier ervaren we dan dikwijls lichamelijk emotioneel een soort van her-organisatie in verscheidene lichamelijke lagen, organen en sytemen. De impact energien ontladen stapje voor stapje, en een innerlijk evenwicht ontvouwd zich. 
Het is goed voor ieder van ons, eens te inventariseren, hoe we onszelf of juist niet …., middels onze bewuste aandacht kunnen reguleren van schrik naar kalm zijn, van verwarring naar focus in het hier en nu. Een gezonde flexibele zelfregulatie vaardigheid is een individuele natuurlijke ‘’ medicatie ‘’, om ritmisch te kunnen bewegen tussen stress en rust, zonder overspoeld of onder-cooled te geraken. Een pure noodzakelijkheid voor een gezond veerkrachtig evenwicht in ons hedendaagse jungle jachtige bestaan, om overmatige stress bewust, gedoceerd te kunnen laten afvloeien. 

Via deze basis route heb ik sinds 2003 met veel plezier en suksesvol leren werken, met zowel clienten uit het bedrijfsleven, vanuit een lastig geboorte proces ... met moeders en soms ook de pasgeboren baby, met kinderen in schoolstress, met clienten na ingrijpende operaties ( zoals ikzelf ). In een betrekkelijk kort traject, kan de impact van een traumatische ervaring, op veilige wijze worden ‘ ontmanteld ‘ omdat het hier niet in eerste instantie over het verhaal gaat, maar over de ervaren impact in het lichaam en zenuwstelsel. De wijsheid/intelligentie van ons lichaam is de gids en het weet zo precies, waar de grenzen zijn, in welk ritme en welk moment, een lang verborgen, bevroren, afgeschermd stukje zich kan ontvouwen en terug invoegen mag in de levensstroom. 

Sessies duren doorgaans 75-80 min. en er is altijd ruimte en tijd om in een ge-aard verbonden voelen huiswaarts te gaan. SE sessies hoeven niet per se betrekking te hebben op een bekend ervaren trauma. Er kan een open onderzoek ontstaan als vanuit lichaamssignalen en /of sensaties, de innerlijke wijsheid van de client’s lichaam, de gids kan zijn onderweg naar heling, completering en integratie.